Mindset - Heb jij een groei mindset of een fixed mindset?
21 februari 2017 

Mindset - Heb jij een groei mindset of een fixed mindset?

Heb jij een groei mindset of een fixed mindset? Deze twee termen zijn bedacht door Carol Dweck, professor aan de Stanford University en worden veel gebruikt binnen het onderwijssysteem. Carol doet onderzoek naar de mindset bij kinderen en sprak hierover bij de bekende ‘TED talks’. Haar onderzoek kan verklaren waarom je als volwassene nog steeds over een bepaalde mindset beschikt terwijl je deze heel graag wilt veranderen. Aangezien de mindset ook in mijn boeken een belangrijk onderdeel vormt voor het genezen van de oorsprong van ziekte, is het leerzaam haar visie te belichten.

Carols idee voor haar onderzoek begon toen ze hoorde van een middelbare school in Chicago waar kinderen een bepaalde hoeveelheid cursussen moesten halen om hun diploma te krijgen. Als ze een cursus niet haalden kregen ze niet te horen ‘je bent gezakt’ of ‘je hebt een onvoldoende’, maar ‘je hebt het nog niet gehaald’. Deze laatste liet zien dat het een proces was waar de leerlingen in zaten. Een leercurve. Een pad naar de toekomst. Waarom is dit zo belangrijk? Als je zakt voor iets, een vak niet haalt, dan gaat dat gepaard met gevoelens van minderwaardigheid en een knauw voor je zelfvertrouwen. That’s why.

De groei mindset

Carol, startte haar eigen onderzoek onder een groep leerlingen van tien jaar. Zij kregen een aantal problemen op te lossen die eigenlijk net iets te moeilijk voor hen waren. Een deel van de leerlingen reageerde super positief op de uitdagingen die ze op moesten lossen. Sommigen ‘hoopten al dat ze die dag iets zouden leren’ of ‘hoopten al op een uitdaging’. Zij begrepen vanuit zichzelf of vanuit hun opvoeding al dat je capaciteiten kunt ontwikkelen door inspanning en goede strategieën. Deze leerlingen hadden een groei mindset.

mindset

Fixed mindset

Het andere deel van de leerlingen reageerde heel anders. Zij hadden het idee dat ze gefaald hadden. Zij hadden het idee dat dat hun intelligentie werd beoordeeld en dat ze de test niet goed doorstaan hadden. In plaats van de ‘nog niet’ leercurve beoordelen zij zichzelf op basis van het ‘oordeel in het nu moment’.

Wat toonden de resultaten van dit onderzoek voor de leerlingen met de fixed mindset? In een vervolgstudie gaven deze leerlingen aan dat ze de volgende keer waarschijnlijk zouden spieken in plaats van meer studeren. Ook bleek dat zij vaak iemand opzochten die het nog minder had gedaan dan zij zelf, zodat zij zich beter konden voelen over zichzelf. Op de lange termijn waren de gevolgen misschien nog wel groter. Het bleek namelijk dat kinderen die veel faalden en afgerekend werden op dit falen, moeilijkheden in hun leven vaak uit de weg gingen. Bang voor het falen.

Hersenonderzoek

Hersenonderzoekers hebben scans gemaakt van de hersenen van kinderen op het moment dat ze een fout maakten. Bij de kinderen die acteren met een fixed mindset was nauwelijks activiteit waar te nemen. Zij rennen weg van hun fout. Bij de kinderen die een groei mindset hadden was er juist heel veel hersenactiviteit zichtbaar. Fouten maken is niet erg. Zij gingen in hun hoofd aan de slag met wat zij ervan kunnen leren! Oplossingen bedenken.

mindset

‘Nog niet’ of ‘Nu’?

De kernvraag is: Hoe voeden wij onze kinderen op? En om het op jezelf te betrekken: Hoe ben jij opgevoed? Hoe ga je met fouten en uitdagingen om? Ren je weg of ga je ermee aan de slag? Zie je het als een leercurve of als een afrekenmoment?

Het uitsluitend afrekenen op basis van hoge cijfers is funest voor veel kinderen EN volwassenen. Het geldt namelijk ook voor de functionerings beoordelingsgesprekken op de werkplek. Bovendien zorgt deze methode ervoor dat je kinderen en volwassenen hun dromen afpakt. Zij stoppen met dromen omdat zij denken dat zij toch niet in staat zijn deze te bereiken.

Brug naar ‘nog niet’

Hoe slaan we de brug naar ‘nog niet’? Stop met alleen sturen en afreken op cijfers en getallen. Stimuleer het proces. De inspanning, de strategieën, de focus, de leercurve en het doorzettingsvermogen. Proces complimenten creëren kinderen en volwassen die veerkrachtig zijn. Kunnen doorzetten. Niet snel opgeven. Weet je nog dat ik in een eerder blog geschreven heb over burn out en depressie bij jongeren (lees hier)? Zie je ook daar een verband mee? Het omgaan met tegenslag?

Comfortzone

Niet zo lang geleden las ik een artikel van twee heren die opperden om juist in je comfortzone te blijven. Niet te veel nieuwe dingen te leren. Dat voorkomt stress. Zelf zie ik dat niet zo. Voor wie het zich nog kan herinneren, in mijn laatste boek schreef ik een heel stuk over de hersenen. Wat ouderdom en aftakeling nou eigenlijk precies is. Dat heeft veel te maken met het steeds opnieuw blijven gebruiken van dezelfde verbindingen in je hersenen a.k.a. het in de comfortzone blijven hangen. Het is als dezelfde set autobanden waarop je maar blijft doorrijden.

mindset

Carol Dweck ziet het ook zo. Ze heeft duizenden en duizenden leerlingen bereikt met de uitleg dat iedere keer als je uit de comfortzone komt om iets nieuws (en soms moeilijks) te leren, de neuronen in je brein nieuwe en sterkere verbindingen kunnen maken in je hersenen. Hierdoor ontwikkel je jezelf en word je ‘slimmer’.   

Jarenlange studies laten zien dat kinderen die de groei mindset niet krijgen aangeleerd, dalende cijfers laten zien tijdens moeilijke veranderingen op school. Kinderen die wel les krijgen op basis van een groei mindset, lieten juist een sterke opleving zien van hun cijfers.

Afgerekend worden op

Waar komt het vandaan dat we afgerekend worden op basis van wat we doen? En wie en wat is bepalend voor die afrekening? En is het niet erg subjectief?

Los van de buitenwereld is het goed te weten dat we vaak ZELF onze grootste criticus zijn. Het is niet alleen de buitenwereld die ons afrekent, vaak zijn we zelf de persoon die het hardst en meest meedogenloos over onszelf oordeelt. Nu weet je misschien iets beter waar de kiem van dit oordelen mogelijk vandaan komt.

Geloof in de kracht van verandering. Ook voor jezelf. Houd jezelf niet klein. DURF te veranderen. DURF uit je comfortzone te stappen als de situatie daarom vraagt. Wat denk je dat het voor je zelfvertrouwen en groei als persoon doet als je de stap neemt om iets wat je nooit hebt gedurfd toch te doen?! Transformatie van jou als persoon. Bekrachtiging van jezelf. Zelfvertrouwen. Eigenwaarde. Trots. Kun je ook het verband zien met ziekte en genezing? Geef je op, voel je je onmachtig of geloof je dat je de oorsprong van ziekte kunt genezen? Geloof je dat je kunt genezen?

Onthoud in ieder geval deze wijze woorden van Pippi Langkous (en plak ze boven je bed 🙂 ): ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.

 

Investeer in jezelf: Klik hier om de boekenserie te bestellen die twijfels, angsten en onzekerheden wegneemt en vertrouwen teruggeeft. Laat je leiden langs de valkuilen van ziekte en genezing en de specifieke uitdagingen die leven in deze tijd met zich meebrengt!    

Over de schrijver
Franklin Leers (1973) is als life coach, spreker, auteur en origineel denker gespecialiseerd in empowerment en de oorsprong van ziekte. Zijn pragmatische aanpak en vermogen om ingewikkelde materie te vertalen naar alledaagse en herkenbare gebeurtenissen heeft hem bij zijn lezerspubliek de bijnamen ‘filosoof van het dagelijks leven’ en de ‘Paulo Coelho van de lage landen’ opgeleverd.
Reactie plaatsen